Ze względu na małe koncentracje w atmosferze, freony mają nieporównywalnie mniejszy wpływ na ocieplenie klimatu niż dwutlenek węgla.

Szukasz starszych tekstów? Zajrzyj do archiwum faktów i mitów.