Wykres zestawiający obserwacje średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi z przewidywaniami modeli numerycznych w ramach eksperymentu CMIP6 (scenariusz SSP2-4.5).

Oś pozioma: czas (lata). Oś pionowa: odchylenie globalnej średniej temperatury powierzchni Ziemi od średniej z lat 1900-2000. Linia czarna: średnia z projekcji przygotowanych dla scenariusza SSP2-4.5 z użyciem różnych modeli (eksperyment CMIP6). Fioletowe pole: zakres, w którym zmieściło się 90% projekcji. Linia czerwona: obserwacje, na podstawie danych Berkeley Earth. Linia żółta:  trend liniowy obliczony na podstawie obserwacji z lat 1970-2023.

Źródło: dr Zeke Hausfather

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości