Koncentracja gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan, wzrosła w ostatnim stuleciu w atmosferze do poziomu najwyższego od setek tysięcy lat, a prawdopodobnie od milionów lat. Zgodnie z podstawowymi, znanymi od XIX wieku prawami fizyki (w sytuacji, w której dopływ energii od Słońca ulegał w tym czasie tylko bardzo nieznacznym fluktuacjom), musiało to spowodować zmianę bilansu energetycznego planety i wzrost temperatur przy powierzchni Ziemi. 

Globalne ocieplenie jest obserwowane, jest niewątpliwie powodowane przez człowieka i pod wieloma względami bezprecedensowe w historii naszej planety. Dalsze spalanie paliw kopalnych w scenariuszu Biznes-jak-zwykle spowoduje, że w ciągu kilkudziesięciu lat średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie mniej więcej o tyle, co w ciągu ok. 10 000 lat dzielących maksimum ostatniej epoki lodowej od znanego nam świata holocenu. I będzie dalej rosnąć w następnych stuleciach. Następstwa tego będą katastrofalne.

Naukowcy są zgodni co do przyczyn aktualnego globalnego ocieplenia – są nimi przede wszystkim emisje dwutlenku węgla z działalności ludzi. Nie ma na świecie ani jednej dużej organizacji naukowej, która w tej sprawie miałaby inne zdanie.

Rysunek 1. Po lewej logotypy wybranych, dużych organizacji naukowych, które w swoim stanowisku stwierdzają, że klimat Ziemi się ociepla, główną tego przyczyną są emitowane przez nas gazy cieplarniane – przede wszystkim CO2 ze spalania paliw kopalnych oraz będą z tego powodu poważne problemy. Po prawej logotypy wszystkich dużych organizacji naukowych, które mają odmienne zdanie, np., że się nie ociepla, a nawet jeśli, to jest to naturalna zmiana klimatu albo przyczyną nie są emitowane przez nas gazy cieplarniane lub nawet jeśli tak, to nie będzie to problemem.

Więcej o tym, co ma do powiedzenia nauka o zmianie klimatu, dowiesz się z naszej strony, a także z przygotowanej przez nas książki popularnonaukowej pt. „Nauka o klimacie”.

Możesz zacząć od tekstów:

Kto lub co powoduje obecną zmianę klimatu?

Tu znajdziesz artykuły, w których tłumaczymy, skąd wiemy, że współczesna zmiana klimatu (globalne ocieplenie) została spowodowana działalnością człowieka.

Co nie powoduje obecnej zmiany klimatu?

W historii Ziemi zdarzały się zmiany klimatu spowodowane różnymi czynnikami. Skąd wiemy, że to nie one przyniosły dzisiejsze globalne ocieplenie?

Mit: Ludzie są zbyt mało znaczący, by wpłynąć na klimat w skali planety

W obliczu sił natury, manifestujących się w postaci katastrofalnych powodzi czy huraganów czujemy się przytłoczeni i bezsilni. Czy możemy więc wywierać znaczący wpływ na całą planetę?

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia, skorzystaj z naszej wyszukiwarki.


„Nauka o Klimacie” bardzo dziękuje firmie Cityboard Media za inicjatywę, sfinansowanie i przeprowadzenie kampanii której celem jest popularyzacja wiedzy na temat zmiany klimatu.

Cityboard Media to firma z sektora reklamy outdoorowej i digitalowej, lider rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Sieć outdoorowa obejmuje kilka tysięcy nośników w 62 miastach, w całym kraju. W obszarze digitalu firma zajmuje się tworzeniem strategii marketingowych, kreowaniem marek, budowaniem nowoczesnych stron www, obsługą

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości