W dyskusjach na temat współczesnej zmiany klimatu często usłyszeć można hipotezy, zgodnie z którymi za globalne ocieplenie mają odpowiadać czynniki inne niż działalność człowieka. Większość tych hipotez została zweryfikowana przez naukę. Ustalono, że żadne z proponowanych mechanizmów nie mogły spowodować zaobserwowanego w XX wieku ocieplenia klimatu, ponieważ nie działają, działają zbyt słabo lub… są obecnie w fazie sprzyjającej ochładzaniu klimatu. Poniżej znajdziesz artykuły na ten temat:

Na skróty:
Słońce, wulkany, ocean, „naturalne cykle”, błędy pomiarowe, inne przyczyny


Słońce

Mit: Globalne ocieplenie jest powodowane wzrostem aktywności słonecznej

W ostatnich latach aktywność słoneczna spadała, a tymczasem średnia temperatura powierzchni Ziemi wciąż rosła…

Mit: Globalne ocieplenie wynika z cykli aktywności słonecznej

Zmiany w dopływie energii słonecznej w ramach cykli są zbyt małe, żeby tłumaczyć nimi większe zmiany klimatu.

Aktywność słoneczna w ostatnich 9000 lat

Jak zmieniała się aktywność Słońca w ostatnich tysiącach lat? Czy można powiązać ją z globalnym ociepleniem?

Mit: Ociepla się, bo wychodzimy z małej epoki lodowej

Choć w przeszłości zdarzały się naturalne ocieplenia i ochłodzenia klimatu, nie ma wątpliwości, że za dzisiejszą zmianę klimatu odpowiada człowiek.

Mit: Ociepla się też na innych planetach, więc to wina Słońca

Od pół wieku aktywność słoneczna jest w przybliżeniu stała, w ostatnich latach spada. Nie może więc odpowiadać za ocieplenie na planetach Układu Słonecznego.


Wulkany

Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek

Wulkany wydzielają około 0,3 mld ton CO2 na rok. To około 1% ludzkich emisji, które przekraczają znacznie 30 mld ton na rok.

Mit: To spadek aktywności wulkanicznej powoduje ocieplenie

Zmianami aktywności wulkanicznej można wyjaśnić około 10% ocieplenia od roku 1979 do 2005 zaś w okresie 1889-2006 ich wpływ na klimat był wręcz chłodzący.

Jak wpłynęłaby na klimat duża erupcja wulkaniczna?

Nie wiemy, czy i kiedy wystąpić mogą duże erupcje wulkaniczne. Możemy jednak przewidzieć, jak wpłynęłyby na klimat.

Wulkany odpowiedzialne za… wyjątkowo chłodne lata

Najnowsza analiza rdzeni lodowych oraz słojów drzew wskazuje, że w ostatnich 2,5 tysiącach lat najchłodniejsze sezony letnie były następstwem dużych erupcji wulkanicznych.


Oceany

Mit: Zmiany klimatu są powodowane zmianami prądów morskich

Zmiana rozkładu temperatur Pacyfiku następująca co 20-30 lat i powodująca wzrost temperatury wód powierzchniowych (oscylacja PDO) nie wpływa na długoterminowy trend ocieplania się klimatu.

Mit: Za wzrost temperatury odpowiadają oceany, oddające ciepło do atmosfery

Twierdzenie, że to ocean jest przyczyną globalnego ocieplenia jest sprzeczne z obserwacjami: wody oceaniczne magazynują ciepło i ich średnia temperatura rośnie.

Mit: To ocean emituje dwutlenek węgla

Nauka ma konkretne dowody na to, że CO2 w atmosferze nie jest uwalniany przez ocean czy naturalne źródła na powierzchni lądu.


„Naturalne cykle”

Mit: To naturalny cykl wzrostu i spadku temperatur

Naturalny cykl wymaga czynnika wymuszającego, a emitowane przez nas gazy cieplarniane to jedyny znany czynnik pasujący do specyfiki obecnego ocieplenia.

Mit: To naturalny, 1500-letni cykl zmian klimatu

Naturalne cykle zachodzące w ziemskim systemie klimatycznym zmieniają rozkład energii ale nie odpowiadają za globalne ocieplenie.

Mit: Powierzchnią lodu w Arktyce steruje naturalny cykl

Tempo topnienia arktycznych lodów w ostatnich latach jest bezprecedensowe.


Błędy pomiarowe

Mit: Globalne ocieplenie to efekt miejskiej wyspy ciepła

Chociaż tereny miejskie są niewątpliwie cieplejsze niż okolice wiejskie, wpływ tego zjawiska na globalne serie temperatur jest niewielki albo żaden.

Mit: Naukowcy z NASA i NOAA fałszują pomiary temperatury

Naukowcy nie fałszują historycznych danych pomiarowych. Weryfikują je, a w przypadku znalezienia błędów – wprowadzają poprawki.

Mit: Ocieplenie wynika z błędów pomiarowych powodowanych złą lokalizacją stacji

Analizy wskazują, że w „złych” i „dobrych” lokalizacjach obserwuje się bardzo podobne trendy zmian temperatury w czasie.

Mit: To usunięcie stacji pomiarowych zawyża obserwowaną zmianę temperatury

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX w. liczba stacji, z których pochodzą dane przechowywane przez bazę danych GHCN, gwałtownie spadła. Pojawiły się sugestie, że był to skutek celowego działania

Mit: Gwałtowny wzrost temperatur to efekt błędu w obliczeniach

Wyniki wielu niezależnych badań nie pozostawiają żadnych wątpliwości – XX wiek był najcieplejszy od 1000 lat, a obecny wzrost temperatury jest najszybszy od 400 tys. lat.


Inne przyczyny

Mit: Para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym, więc CO2 się nie liczy

Para wodna odgrywa dużą rolę w naturalnym efekcie cieplarnianym, jednak jego nasilenie obserwowane w ostatnich latach związane jest ze wzrostem koncentracji CO2.

Mit: To zmiany pola magnetycznego Ziemi i nadchodzące przebiegunowanie są przyczyną współczesnej zmiany klimatu

Przebiegunowanie Ziemi nie jest odpowiedzialne za globalne ocieplenie. Obalamy ten mit związany ze zmianą klimatu.

Mit: Za ocieplenie odpowiada ciepło przemysłowe

Zawsze gdy spalamy paliwa kopalne, powstaje ciepło. To ciepło nie znika – rozprasza się w otoczeniu, ogrzewając je. W jak dużym stopniu ciepło odpadowe przyczynia się do ocieplania planety?

Mit: Ocieplenie jest skutkiem spadku zapylenia atmosfery

Zapylenie atmosfery zaczęło maleć w niektórych obszarach około roku 1990, podczas gdy znaczący wzrost średniej temperatury globu obserwujemy od połowy lat siedemdziesiątych.

Mit: To przez ozon

Kwestie globalnego ocieplenia i dziury ozonowej są często ze sobą mylone.

O tym, jak promieniowanie kosmiczne NIE wpływa na klimat

Promieniowanie kosmiczne – choć powoduje różne ciekawe zjawiska w atmosferze – nie jest w stanie wpływać na jej temperaturę.

Mit: Za globalne ocieplenie odpowiada El Nino

Występowanie zjawisk El NiñoLa Niña krótkoterminowo wpływa na zmiany globalnej średniej temperatury powierzchni Ziemi. Jednak nie można za ich pomocą wytłumaczyć trendu długoterminowego.


Zestawienie czynników wpływających na klimat

Mit: Wzrost średnich temperatur na świecie wynika z przyczyn naturalnych

Choć naturalnych zjawisk kształtujących klimat jest wiele, to nie one odpowiadają za obecnie obserwowane ocieplenie klimatu.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości