Tag

kampania CO2 zmienia klimat

Browsing

Brak śniegu i dodatnie temperatury zimą, to niewielki powód do radości. Cieplejsze zimy przeżywa bowiem dużo więcej kleszczy, przez co wzrasta ilość zachorowań na choroby odkleszczowe. Dotyczy to nie tylko ludzi, także np. u psów notuje się coraz więcej przypadków babeszjozy. Wyższe temperatury w ciągu całego roku są korzystne także dla innych owadów, np. gatunków komarów przenoszących egzotyczne choroby. Skutkiem są m.in. zachorowania na chikungunya w 2007 roku we Włoszech,…

Im wyższa jest globalna temperatura, tym bardziej różne gatunki zwierząt i roślin zmieniają miejsca swojego występowania. Tak dzieje się np. w przypadku morskiego fitoplanktonu. Ponieważ jest on podstawą łańcuchów pokarmowych, ma to poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów. W rezultacie ryby znikają z miejsc swojego stałego występowania, a liczebność ich ławic może spadać. Skutki wzrostu temperatury obserwuje się także na lądach. Rośliny, osłabione mniej sprzyjającymi im warunkami klimatycznymi, są bardziej podatne…

Według wyliczeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z końca sierpnia 2018 roku tegoroczna susza dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw, przynosząc straty w wysokości ponad 3,6 mld zł. Szacunki GUS dotyczące zbiorów zbóż podstawowych mówią o 14% spadku w stosunku do poprzedniego roku. Skutki suszy odczują wszyscy mieszkańcy Polski – ceny wielu artykułów spożywczych pójdą w górę, a odszkodowania dla rolników wypłaci Skarb Państwa, czyli my…

Jednym ze skutków globalnego ocieplenia, którego główną przyczyną są antropogeniczne emisje CO2, jest coraz większe i częstsze zagrożenie powodziami i podtopieniami. Przyczyn jest kilka. Zmienia się rytm występowania opadów – coraz częściej zamiast umiarkowanego deszczu co kilka dni, mamy do czynienia z okresami suszy przerywanymi intensywnymi ulewami. Powodują one wezbrania rzek, a nawet małych cieków wodnych. W miarę postępowania zmiany klimatu spodziewamy się w Polsce wzrostu opadów zimą, a spadku…

Koncentracja gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan, wzrosła w ostatnim stuleciu w atmosferze do poziomu najwyższego od setek tysięcy lat, a prawdopodobnie od milionów lat. Zgodnie z podstawowymi, znanymi od XIX wieku prawami fizyki (w sytuacji, w której dopływ energii od Słońca ulegał w tym czasie tylko bardzo nieznacznym fluktuacjom), musiało to spowodować zmianę bilansu energetycznego planety i wzrost temperatur przy powierzchni Ziemi. Globalne ocieplenie jest obserwowane, jest…