Tag

emisje gazów cieplarnianych

Browsing

Wykres pokazujący skumulowane emisje CO2 pochodzące od największych emitentów (całkowite emisje od połowy XIX wieku). Oś pozioma: ilość wyemitowanego dwutlenku węgla (w gigatonach – miliardach ton – CO2). Kolor niebieski: emisje w latach 1850-2021. Kolor czerwony: emisje w 2022 – przewidywania (dostępne tylko dla czterech krajów). Źródło: Global Carbon Project (bezpośredni link do wykresu) na podstawie danych opisanych w artykule Firedlingstein i in. (2022)