Roczne emisje dwutlenku węgla związane ze spalaniem paliw kopalnych, produkcją cementu i innymi procesami przemysłowymi w Polsce.

Oś pozioma – lata od roku 1945 do 2021. Oś pionowa – masa CO2 wyemitowana w wyniku spalania paliw kopalnych, produkcji cementu lub innych procesów przemysłowych, w milionach ton CO2

Dane nie uwzględniają emisji związanych z przekształceniami krajobrazu, rolnictwem, leśnictwem itp. 

Źródło: Our World in Data, na podstawie danych Global Carbon Project (Global Carbon Budget 2022)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości