Wykres: globalne roczne emisje dwutlenku węgla związane ze spalaniem paliw kopalnych oraz produkcją cementu. 

Globalne roczne emisje dwutlenku węgla związane ze spalaniem paliw kopalnych oraz produkcją cementu. 

Oś pozioma – lata od roku 1959. Oś pionowa – masa CO2 wyemitowana w wyniku spalania odpowiedniego paliwa lub produkcji cementu, w gigatonach (miliardach ton) CO2. Linia brązowa – emisje związane ze spalaniem węgla, czarna – związane ze spalaniem ropy, niebieska – ze spalaniem gazu. Linia szara – emisje związane z procesem produkcji cementu ze skał węglanowych. 

Dla roku 2022 podano projekcje (czerwone kropki, liczby obok nazw paliw na wykresie). Liczby pod nazwami paliw wskazują przewidywaną procentową zmianę emisji w 2022 względem 2021 (trójkącik z wierzchołkiem do góry symbolizuje wzrost, z wierzchołkiem do dołu – spadek). W nawiasach podano możliwy zakres ten zmiany). 

Źródło: Global Carbon Project (Global Carbon Budget 2022, patrz też: osobna strona z grafikami)

Czytaj więcej: Emisje CO2 w 2022: zamiast maleć, znów rosną.

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości