Globalne emisje dwutlenku węgla z poszczególnych gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego i rurociągowego. Uwzględniono emisje bezpośrednie, ze spalania paliw kopalnych.

Oś pozioma: czas (lata). Oś pionowa: emisje dwutlenku węgla (w gigatonach – miliardach ton CO2). Dla roku 2030 pokazano wartości odpowiadające scenariuszowi obniżenia emisji dwutlenku węgla do zera w 2050 (NZE Scenario – Scenariusz Zerowych Emisji Netto) – to nie jest prognoza.

Źródło: IEA (licencja CC BY 4.0)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości