Wykres. Globalne emisje najważniejszych gazów cieplarnianych związane z działalnością człowieka w latach 1990-2022.

Globalne emisje najważniejszych gazów cieplarnianych związane z działalnością człowieka w latach 1990-2022.

Oś pionowa: antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, w gigatonach ekwiwalentu dwutlenku węgla na rok (GtCO2e/rok). Oś pozioma: czas (lata). Kolory: grafitowy – emisje dwutlenku węgla CO2 ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu, beżowy – emisje metanu (CH4), niebieski – emisje podtlenku azotu (N2O), pomarańczowy – emisje F-gazów (fluorowanych gazów cieplarnianych, np. HFC i SF6, zielony emisje CO2 związane z użytkowaniem terenów i jego zmianami, w tym leśnictwem.

Źródło: United Nations Environment Programme (2023).

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości