Emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw i produkcji cementu, w podziale na kraje

Emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw i produkcji cementu, w podziale na kraje lub ich grupy (wyróżniono największych emitentów). 

Oś pozioma: czas. Oś pionowa: roczne emisje dwutlenku węgla (w gigatonach, czyli miliardach ton CO2). Kolorami zaznaczono część emisji, za którą odpowiadają kolejne kraje lub regiony: khaki – Stany Zjednoczone, niebieski – europejskie kraje OECD, brązowy – Japonia, jasnoszary – pozostałe kraje OECD, pomarańczowy – Chiny, magenta – Indie, zielony – Rosja, szary – pozostałe kraje (nie OECD), ciemnoszary – nieprzypisane do konkretnych krajów emisje związane ze spalaniem paliw w międzynarodowym transporcie lotniczym i morskim (“Bunkers”). 

Źródło: Global Carbon Budget 2022 (patrz: osobna strona z ilustracjami)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości