Autor

Anna Sierpińska

Browsing

O jakości naszego życia decyduje ogromna ilość czynników, z których część oddziałuje na nas już podczas życia płodowego, jak na przykład smog (Bové i in., 2019). Zdrowie i sprawność fizyczna zależą w dużej mierze od tego, jak wyglądało nasze dzieciństwo. Choć rodzice mogą robić wszystko, co w ich mocy, żeby zadbać o swoje dzieci, to nie są w stanie całkowicie ochronić ich przez setkami zagrożeń wynikających ze złego stanu środowiska…