Aktualności na stronie Nauka o klimacie

Z okazji szczytu klimatycznego UE nienaukowe opinie na temat zmiany klimatu wygłosiło wielu polityków i „ekspertów”. Dziś komentujemy wypowiedzi eksperta Centrum im. Adama Smitha Ireneusza
Jabłońskiego, prof. Krzysztofa Rybińskiego oraz prezesa Solidarnej
Polski Zbigniewa Ziobro. Miłej lektury!