O tym, że klimat się zmienia, świadczy wiele niezależnych dowodów. Nie tylko pomiary temperatury powietrza ale też ilości energii zgromadzonej w oceanie, powierzchni lodu morskiego, masy lądolodów i in. Najnowsze i najbardziej przekrojowe informacje na ten temat znajdziesz w:

Okładka szóstego raportu IPCC ,,Zmiana klimatu. Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów.". Na okładce widać mapę świata.

6 raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku

Raport IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu to obszerny dokument, podsumowujące wyniki badań prowadzonych przez naukowców z całego świata. W pierwszej części raportu znajdują się między innymi informacje o tym, jak daleko zaszła już zmiana klimatu, jak dobrze umiemy powiązać ją z działalnością człowieka i co czeka nas w przyszłości.


Inne artykuły na temat zmian obserwowanych w ziemskim systemie klimatycznym:

Mit: Nie ma globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie trwa – obserwujemy je na Ziemi, w morzu, w powietrzu i… z kosmosu.

Temperatury w 2021 – historyczne upały i nowy okres referencyjny

W tym artykule znajdziesz wykres temperatur z lat 1970-2021.

Oceany i kriosfera w zmieniającym się klimacie – specjalny raport IPCC

Najważniejsze informacje o zmianach zachodzących w oceanach (w tym o wzroście poziomu morza) i kriosferze (co się dzieje z lodowcami, lądolodami, lodem morskim).

Tysiące lat zmian poziomu morza

Jak dzisiejszy wzrost poziomu morza wypada na tle poprzednich stuleci?

Geologia i globalne ocieplenie – co nowego?

Jak współczesna zmiana klimatu ma się do tych z ostatnich kilkudziesięciu milionów lat? Zobacz wykres zmian temperatury.

Skutki zmiany klimatu

Na całym świecie obserwujemy rozmaite skutki zmiany klimatu – zobacz listę naszych artykułów na ten temat.

Klimatyczne aktualności

Zajrzyj tu, żeby zobaczyć artykuły o klimatycznych rekordach, zjawiskach ekstremalnych, ogólnym stanie klimatu czy emisjach gazów cieplarnianych w kolejnych latach.


Czy klimat zmienia się także w Polsce?

Zmiana klimatu w Polsce na mapkach

Jak zmienił się klimat w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci? Mapy i wykresy średnich temperatur, częstości występowania upałów, mrozów, silnych opadów, liczby stopniodni grzewczych.

Polska zima topnieje w oczach

Coraz mniej mroźnych dni, coraz krócej utrzymujący się śnieg. Jak zmiana klimatu zmienia oblicze polskich zim?

Wiosna się wysusza

Polska wiosna w dobie ocieplenia klimatu. Susze, burze pyłowe, ryzyko pożarów i nieustający problem z przymrozkami.

Lato za którym nie będziemy tęsknić

Jak pod wpływem globalnego ocieplenia zmienia się polskie lato? Upały, susze, wichury.


Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości