Tag

skutki zmiany klimatu

Browsing

Jednym ze skutków globalnego ocieplenia, którego główną przyczyną są antropogeniczne emisje CO2, jest coraz większe i częstsze zagrożenie powodziami i podtopieniami. Przyczyn jest kilka. Zmienia się rytm występowania opadów – coraz częściej zamiast umiarkowanego deszczu co kilka dni, mamy do czynienia z okresami suszy przerywanymi intensywnymi ulewami. Powodują one wezbrania rzek, a nawet małych cieków wodnych. W miarę postępowania zmiany klimatu spodziewamy się w Polsce wzrostu opadów zimą, a spadku…