Klimat Ziemi jest bardzo skomplikowany ale jednocześnie bardzo prosty – wystarczy, że spojrzymy na niego z odpowiedniej perspektywy. Podstawowe mechanizmy rządzące globalnym klimatem przedstawiamy w poniższym wykładzie i artykułach:
Podstawowe pojęcia (efekt cieplarniany, wymuszenia i sprzężenia)
Obieg węgla w przyrodzie
Bilans energetyczny planety i efekt cieplarniany


Jak działa klimat? Podstawowe pojęcia i mechanizmy

Globalne ocieplenie: wersja dla niewtajemniczonych

Co decyduje o średniej temperaturze powierzchni Ziemi i jej zmianach? To proste!

Efekt cieplarniany – ABC

Co to jest efekt cieplarniany? Dzięki czemu powstaje? Jak kształtuje klimat Ziemi i innych planet? I co ma wspólnego z globalnym ociepleniem?

Efekt cieplarniany – jak to działa

Wciąż jeszcze prosty opis efektu cieplarnianego dla tych, którzy lubią zobaczyć jakieś wzory.

Dlaczego klimat się zmienia, czyli o wymuszeniach i sprzężeniach

Jak to się dzieje, że pozornie niewielkie antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych powodują globalne ocieplenie? Czym są wymuszenia i sprzężenia klimatyczne?

Klimat: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Współczesna zmiana klimatu: jak „zepsuliśmy” cykle Milankovicia.


Seria artykułów o obiegu węgla w przyrodzie (cyklu węglowym)

Szybki cykl węglowy, część 1: atmosfera i ekosystemy lądowe

Wymiana węgla między atmosferą a roślinami, zwierzętami i glebą. Fotosynteza, oddychanie, pożary, ingerencje człowieka.

Szybki cykl węglowy, część 2: węgiel w oceanach

Wymiana węgla między atmosferą a oceanem oraz osadami oceanicznymi. Reakcje z udziałem (dwutlenku) węgla w oceanie, zakwaszanie oceanów a niedobór jonów węglanowych.

Wolny cykl węglowy i termostat węglowy

Wymiana węgla między atmosferą i litosferą: wulkanizm i wietrzenie skał. Termostat węglowy, czyli jak na przestrzeni setek milionów lat procesy wolnego cyklu węglowego stabilizują klimat.

Impuls węglowy i jego usuwanie z atmosfery

Co się dzieje z wprowadzanym do atmosfery dwutlenkiem węgla? W jakich procesach uczestniczy? Jak pochłaniają go rośliny i ocean? Ile trwa usunięcie nadwyżki CO2 z powietrza?


Bilans energetyczny planety i efekt cieplarniany – bardziej szczegółowo

Termiczna struktura atmosfery (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 1)

Jak temperatura atmosfery zmienia się z wysokością? I od czego to zależy?

Gazy cieplarniane i ich cechy (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 2)

Dlaczego dwutlenek węgla czy para wodna tworzą efekt cieplarniany a tlen i azot – nie?

Gazy cieplarniane a widmo promieniowania Ziemi (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 3)

Różne gazy pochłaniają fale o różnych długościach. Ale nie do końca. Jak określać ich wpływ na bilans energetyczny Ziemi?

Gazy cieplarniane a transport energii (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 4)

Jak zmiany koncentracji gazów cieplarnianych wpływają na temperaturę powierzchni Ziemi i poszczególnych warstw atmosfery?

Wpływ chmur (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 5)

Grzeją czy chłodzą? Jak na klimat Ziemi wpływają chmury? Odpowiedź nie jest prosta!

Aerozole (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 6)

Zawieszone w atmosferze pyły, sadza i inne cząstki też wpływają na bilans energetyczny Ziemi!

Bilans energetyczny Ziemi (Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych – 7)

W poprzednich artykułach naszego cyklu opisaliśmy podstawowe elementy mające znaczenie dla bilansu energetycznego Ziemi. Pora podsumować wiedzę!

Efekt cieplarniany na Ziemi, Wenus i Marsie

Uproszczone opisy zjawisk fizycznych ułatwiają ich zrozumienie, ale niekoniecznie nadają się do poważnych oszacowań. Piszemy niuansach efektu cieplarnianego.

Para wodna – klimatyczny „dopalacz”

Para woda odpowiada za większość efektu cieplarnianego ale nie powoduje zmiany klimatu. Jaka jest jej rola w klimacie Ziemi? Piszemy o sprzężeniu pary wodnej.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości