Pobierz posumowanie pierwszej części piątego raportu IPCC (AR5 WG1, 2013) w wersji polskiej!

V raport IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu) to niezwykle obszerny dokument, podsumowujący wyniki badań prowadzonych przez naukowców z całego świata. Często skrótowo określa się go jako IPCC AR5.

Podobnie jak poprzednie raporty, obejmuje trzy tomy:
I – Fizyczne podstawy zmiany klimatu (The Physical Science Basis),
II – Skutki, podatność i adaptacja do zmiany klimatu (Impacts, Adaptation, and Vulnerability),
III – Ograniczenie zmiany klimatu (Mitigation of Climate Change).

Jak łatwo się domyślić, jako pierwszy powstaje raport I grupy roboczej (IPCC AR5 WG1). Stanowi on punkt wyjścia dla prac grupy II i III oraz dość uniwersalne źródło wiedzy o zmianie klimatu – jej wskaźnikach, przyczynach i możliwym dalszym rozwoju wypadków. Ponieważ nie każdego interesują wszystkie niuanse problemu, najważniejsze wnioski zbierane są w skróconym „Podsumowaniu dla Decydentów”.

Streszczenie 5 raportu IPCC - okładka.IPCC AR5 WG1 2013.
Okładka podsumowania dla decydentów raportu IPCC AR5 WG1.

Członkowie redakcji i Rady Naukowej portalu Nauka o Klimacie podjęli wysiłek przetłumaczenia tego podsumowania na język polski.

Prace właśnie został zakończone, a przygotowane przez nas streszczenie V raportu IPCC w języku polskim (IPCC AR5 WG1 SPM) znalazło się na stronie IPCC. Zapraszamy też do zapoznania się z krótkim, 1,5-stronnicowym dokumentem zawierającym najważniejsze stwierdzenia ze streszczenia.

guzik ściągania pliku podsumowania IPCC AR5 WG1 2013.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości