Roczne emisje gazów cieplarnianych związane z globalnym przemysłem, w przeliczeniu na ekwiwalent CO2, w latach 1990-2019.

Oś pozioma: lata. Oś pionowa: emisje gazów cieplarnianych w gigatonach ekwiwalentu CO2 na rok. 

Kolory: niebieski – pośrednie emisje CO2 (np. związane z produkcją prądu elektrycznego), żółty – inne (przemysłowe), granatowy – metale, szary – chemikalia, czerwony – odpady, bordowy – cement.

Źródło: IPCC AR6 WGIII, rozdział 2 

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości