Emisje dwutlenku węgla (CO2) związane ze spalaniem paliw kopalnych i produkcją cementu.

Emisje dwutlenku węgla (CO2) związane ze spalaniem paliw kopalnych i produkcją cementu w latach 1959-2022. Dla roku 2022 przedstawiono wartość przewidywaną (projected).

Oś pozioma – lata od 1959 roku. Oś pionowa – emisje dwutlenku węgla w gigatonach CO2 (miliardach ton CO2).

Na zielono zaznaczono zdarzenia skutkujące krótkotrwałymi spadkami emisji.

Źródło: Global Carbon Project (bezpośredni link do wykresu) na podstawie danych opisanych w artykule Firedlingstein i in. (2022)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości