Tag

emisje gazów cieplarnianych

Browsing

Z wydobyciem paliw kopalnych wiążą się większe niż uważano emisje metanu. Jednak za większość ostatniego wzrostu jego koncentracji odpowiada coś innego…

Perfluorotributylamina (PFTBA) to medialny bohater ostatnich dni. Sławę zawdzięcza wynikom badań naukowców z Uniwersytetu w Toronto, którzy wykazali, że ten wykorzystywany w technice związek jest gazem cieplarnianym.