Antropogeniczny CO2 nie ma znaczenia, bo nasze emisje to niewielki procent naturalnych.
„Czy człowiek istniał, czy nie, klimat się zmieniał. Teraz się ociepla – to niezaprzeczalny fakt i nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do tego żadną emisją dwutlenku węgla. W skład atmosfery (nie uwzględniając wspomnianej wcześniej pary wodnej) wchodzi azot, tlen, argon, a pozostałe gazy stanowią 0,038%, z czego 0,035% to CO2, z tym że w tych 0,035% jest dwutlenek węgla, który pochodzi z natury, i ten, który my emitujemy. Przypuszcza się, że z tych znikomych 0,035% tylko 3-5% produkują ludzie.” (Robert Pietrzak)

[tabs]