Udział poszczególnych regionów świata w globalnych skumulowanych (czyli zsumowanych od początku epoki przemysłowej) emisjach dwutlenku węgla ze źródeł kopalnych (spalania węgla, ropy i gazu oraz produkcji cementu). 

Oś pozioma: czas (lata). Oś pionowa: udział poszczególnych regionów w całkowitych skumulowanych emisjach CO2 ze źródeł kopalnych. 

Źródło: Global Carbon Budget 2023 (bezpośredni link do wykresu). 

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości