Wizualizacja trendu aktualnego trendu wzrostu gobalnej średniej temperatury (stan na koniec października 2023) i wynikający z niego orientacyjny termin przekroczenia progu 1,5 stopnia ocieplenia względem czasów przedprzemysłowych. To nie jest prognoza. Zobacz aktualną wersję

Oś pozioma: czas (lata). Oś pionowa: anomalia temperatury względem czasów przedprzemysłowych. 

Szara/czarna linia – wyniki pomiarów temperatury (anomalia względem czasów przedprzemysłowych, czyli 1850-1900). Czerwona linia: trend dopasowany do danych z ostatnich 30 lat. 

Żółty punkt i zakres niepewności: okres, w którym prawdopodobne (>66%) jest przekroczenie przez średnią wieloletnią progu 1,5 stopnia ocieplenia. Za moment przekroczenia progu uznano środek pierwszego trzydziestoletniego okresu, podczas którego średnia globalna temperatura będzie o 1,5°C wyższa niż w czasach przedprzemysłowych. Zacieniowany obszar: zakres projekcji zmiany temperatury według raportu IPCC.

Źródło: Copernicus Climate Change Service

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości