Średnia temperatura powierzchni oceanu pomiędzy szerokościami geograficznymi 60°S i  60°N (czyli części niepokrytej lodem) w kolejnych miesiącach roku. 

Oś pionowa: średnia temperatura powierzchni oceanu (stopnie Celsjusza). Oś pozioma: kolejne miesiące roku, poczynając od stycznia (Jan). Linia ciemnoczerwona – wartości dla roku 2024, linia pomarańczowa – wartości dla roku 2023. Linie szare ciągłe – przebiegi dla lat 1979-2022, przerywana – średnia dla kolejnych dni roku, obliczona na podstawie danych z lat 1979-2022.

Źródło: Copernicus Climate Change Service (2024)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości