Wykres: globalna wysokość państwowych subsydiów (w miliardach dolarów) do konsumpcji paliw kopalnych i elektryczności.

Globalna wysokość państwowych subsydiów (w miliardach dolarów) do konsumpcji paliw kopalnych (ropa – niebieski, gaz ziemny – granatowy i węgiel – ciemnozielony) oraz elektryczności (jasnozielony) w latach 2010-2022, według cen z 2021 r. 

Wysokość subsydiów jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy rynkową ceną paliwa a ceną za jego użycie płaconą przez konsumenta. Dla roku 2022 przedstawiono wartości przewidywane.

Źródło: IEA

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości