Spadek masy lądolodu na Grenlandii od 2002 r. na podstawie danych satelitarnych NASA

Spadek masy lądolodu na Grenlandii od 2002 r. na podstawie danych satelitarnych NASA (projekt GRACE), dane miesiąc po miesiącu. Średni roczny ubytek w latach 2002-2022 wynosił 271 mld ton. 

Oś pozioma: lata, oś pionowa: strata masy lądolodu w gigatonach (miliardach ton) lodu. “Zero” na osi pionowej oznacza masę lodu na Grenlandii w 2002. 

Przerwa na wykresie pomiędzy czerwcem 2017 i 2018 wynika z braku danych pomiarowych (odpowiada przerwie między kolejnymi misjami). 

Źródło: NASA, na podstawie danych misji GRACE.

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości