Liczba dni w roku, podczas których globalna średnia temperatura powierzchni Ziemi przewyższała średnią z czasów przedprzemysłowych (dla odpowiednich dni) o przynajmniej 1℃.

Oś pozioma – lata. Oś pionowa – liczba dni w roku, podczas których globalna średnia temperatura powierzchni Ziemi przekraczała tę z czasów przedprzemysłowych (dla odpowiednich dni) o przynajmniej 1℃, czyli z anomalią temperatury względem okresu 1850-1900 na poziomie przynajmniej 1 stopnia. Kolorowe segmenty słupków pokazują liczbę dni z anomalią w kolejnych zakresach wartości (1-1,25℃, 1,25-1,5℃, powyżej 1,5℃).

Źródło: Copernicus Climate Change Service

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości