Projekcje zmian w powierzchni i populacji objętej suszami w scenariuszu RCP6.0 (w którym emisje gazów cieplarnianych rosną przynajmniej do końca XXI wieku i koncentracja CO2 sięga wtedy ok. 670 ppm, w latach 2041-2060 ocieplenie klimatu sięga ok. 1,3-2,5℃ względem czasów przedprzemysłowych). 

Oś pozioma: czas. Kolor beżowy: susze od umiarkowanych do silnych (wskaźnik TWS-DSI w zakresie między -1,6 a -0,8). Kolor brązowy: susze od ekstremalnych do wyjątkowo ekstremalnych  (wskaźnik TWS-DSI poniżej -1,6). Czarne linie: średnie z zestawu symulacji, zacieniowane obszary: zakres niepewności. 

Wykres lewy: odsetek powierzchni lądów objętych suszami. Wykres prawy: odsetek globalnej populacji doświadczający susz. Zmiany populacji jak w scenariuszu SSP2. 

Wskaźnik TWS_DSITerrestrial Water Storage–Drought Severity Index – wskaźnik suszy krajobrazowej, mówiący o suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej łącznie. 

Źródło: IPCC AR6 WGII, rozdział 4 (na podstawie Pokhrel i in., 2021)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości