Paski bioróżnorodności - diagram pokazujący w uproszczony sposób spadek bioróżnorodności na świecie w latach 1970-2018.

Paski bioróżnorodności – diagram pokazujący w uproszczony sposób spadek bioróżnorodności na świecie w latach 1970-2018.

Każdy pasek to jeden rok. Dane dla kolejnych lat czytamy od lewej do prawej, zaczynają się od roku 1970.

Najciemniejszy kolor zielony odpowiada największej w zbiorze danych wartości wskaźnika Living Planet Index (LPI), najciemniejszy kolor szary – najniższej, kolor żółty – wartościom pośrednim. 

Living Planet Index (Wskaźnik Zasobów Biologicznych Planety) mówi o zmianach liczebności populacji wybranych gatunków kręgowców zamieszkujących wszystkie kontynenty (poza Antarktydą) od roku 1970. 

Zgodnie z dopiskiem na dole wizualizacji, w latach 1970-2018 przeciętny spadek liczebności populacji dzikich zwierząt wyniósł 69%.

Źródło: biodiversitystripes.info, na podstawie danych Living Planet Index database 2022. (www.livingplanetindex.org). 

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości