Bezpieczne i sprawiedliwe granice systemu ziemskiego oraz stan ich przekroczenia. 

Diagram przedstawia pięć sfer ważnych dla funkcjonowania systemu ziemskiego (związanych z obiegiem składników odżywczych, zasobami wody słodkiej, bioróżnorodnością klimatem i aerozolowym zanieczyszczeniem atmosfery), w niektórych wyróżniono po dwie składowe. 

Czarne linie (ciągła, kropkowana lub gruba) oznaczają odpowiednio granice bezpieczną, sprawiedliwą lub bezpieczną i sprawiedliwą jednocześnie. Czarne kółeczka pokazują, jak daleko od bezpiecznego zakresu (obszar zielony) znalazł się już system ziemski. Znacznik w strefie pomarańczowej oznacza, że przekroczona została już granica sprawiedliwa (Rockström i in., 2023). 

Źródło: Earth Comission za Stockholm Resilience Centre.

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości