To już oficjalne: Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła 2023 najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, z globalną średnią temperaturą przewyższającą tę z czasów przedprzemysłowych o 1,45±0,12°C.

Zdjęcie dekoracyjne: upał we Francji, 2023.

Ilustracja 1: Upał we Francji, sierpień 2023. Zdjęcie: A. Kardaś.

Policzenie średniej temperatury całego globu nie jest łatwym wyzwaniem. Na świecie zajmuje się tym kilka zespołów. Każdy posługuje się nieco innymi metodami, dlatego rzadko uzyskują identyczne wyniki. Wszystkie jednak zgodziły się co do tego, ze rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Uwzględniając dane dostarczone przez sześć wiodących ośrodków, Światowa Organizacja Meteorologiczna obliczyła, że globalna średnia temperatura w 2023 była o 1,45 ± 0,12°C wyższa niż w czasach przedprzemysłowych.

Wykres: odchylenia średniej globalnej temperatury od średniej z lat 1850-1900 (czasów przedprzemysłowych).

Ilustracja 2: Odchylenie globalnej średniej temperatury powierzchni Ziemi od średniej z lat 1850-1900 używanych jako przybliżenie ery przedprzemysłowej. Na wykresie przedstawiono wyniki dostarczone przez Met Office Hadley Centre (HadCRUT5), NOAA (NOAAGlobalTemp), NASA GISS (GISTEMP), Berkeley Earth, Japońską Agencję Meteorologiczną (reanaliza JRA-55) oraz Copernicus Climate Change Service (reanaliza ERA5). Źródło: WMO.

Poczynając od czerwca 2023, rekordowo ciepłe okazały się wszystkie kolejne miesiące roku (każdy w swojej kategorii – czerwiec pośród czerwców, listopad pośród listopadów itp.), a lipiec i sierpień były też w ogóle dwoma najcieplejszymi miesiącami w historii pomiarów.

Coraz bliżej progu 1,5°C

Chociaż było blisko, średnia temperatura w roku 2023 nie wyskoczyła jeszcze ponad tę z czasów przedprzemysłowych o więcej niż 1,5°C. Jednak, jak można zobaczyć na ilustracji poniżej, coraz więcej dni w roku ma anomalię temperatury względem czasów przedprzemysłowych (odchylenie temperatury względem wieloletniej średniej) powyżej tej wartości. Według Copernicus Climate Change Service, w 2023 po raz pierwszy wystąpiły dni (od razu dwa), podczas których anomalia względem czasów przedprzemysłowych przekroczyła 2°C.


Ilustracja 3: Roczna liczba dni z anomalią średniej dobowej względem średniej (dla odpowiedniego dnia) z lat 1850-1900. Źródło: C3S (2024).

W miarę jak takich dni będzie przybywać, przybywać będzie miesięcy, a następnie lat cieplejszych od tych z czasów przedprzemysłowych o ponad 1,5°C, aż w końcu ten próg przekroczy także średnia wieloletnia, o której mowa w Porozumieniu paryskim (w myśl definicji przyjętej w Szóstym raporcie IPCC, ma to być średnia z 20 lat). Według Szóstego raportu IPCC, z dużym prawdopodobieństwem nastąpi już w dwudziestoleciu 2021-2040.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości