Marcin Popkiewicz z redakcji naszego portalu w wykładzie „Ocieplenie klimatu. Fakty i mity” wyjaśnia skąd wiemy, że klimat się ociepla, jakie są dowody na to, że główną tego przyczyną jest wzrost stężenia atmosferycznego emitowanych przez nas gazów cieplarnianych, jakie problemy mogą wyniknąć z dużej i szybkiej zmiany klimatu oraz dlaczego niektórzy ludzie mogą mieć tendencję do odrzucania wiedzy o zmianie klimatu.

W wykładzie „Dylematy świata wzrostu i paliw kopalnych”, będącym kontynuacją poprzedniego wystąpienia, Marcin Popkiewicz bierze pod lupę nasze rosnące zużycie energii i innych zasobów, szukając przy tym rozwiązań służących nie tylko ochronie klimatu, ale też zasobów, wzmocnieniu naszej gospodarki i poprawie jakości życia.


Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości