Wykres. Zmiany temperatury Ziemi od początku naszej ery do roku 2019. 

Zmiany temperatury powierzchni Ziemi od początku naszej ery do roku 2019, na podstawie danych paleoklimatycznych i pomiarów instrumentalnych.

Oś pozioma – lata naszej ery. Oś pionowa – zmiany temperatury względem okresu 1850-1900.

Czarna linia – najbardziej prawdopodobna wartość, szary obszar – zakres niepewności  na podstawie wielu uwzględnionych rekonstrukcji. Okres nazywany dziś “Średniowiecznym Okresem Ciepłym” zaznaczono cieniowaniem czerwonym, a “Małą Epoką Lodową” niebieskim.

Zaznaczono wybrane wielkie wybuchy wulkaniczne które powodowały spadki temperatur, okres najniższej aktywności słonecznej zwany “Minimum Maundera” oraz kilka kluczowych odkryć.

Źródło: Climate Lab Book, na podstawie danych z zmiędzynarodowego projektu paleoklimatycznego PAGES2k (w szczególności opisanych w artykule naukowym PAGES 2k Consortium (2019)) oraz serii bezpośrednich danych pomiarowych Met Office Hadley Centre 

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości