Wykres: zmiana średniej temperatury powierzchni Ziemi od połowy XVII wieku (w erze przemysłowej).

Zmiana globalnej rocznej średniej temperatury powierzchni Ziemi od połowy XIX wieku (w erze przemysłowej).

Oś pozioma – lata. Oś pionowa – odchylenie średniej temperatury globalnej od średniej z lat 1850-1900 (traktowanych jako przybliżenie ery przedprzemysłowej). Czerwone kropki połączone niebieska linią – średnioroczne odchylenia (anomalie) od wartości średniej z okresu bazowego 1850-1900 („zero” na wykresie odpowiada tej średniej). Szare kreski – zakres niepewności.

Źródło: berkeleyearth.org na podstawie danych dostępnych w naukowych bazach danych

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości