Wykres: Zmiana średniej rocznej temperatury powierzchni Ziemi w Polsce, w latach 1950-2022, na podstawie pomiarów naziemnych.

Zmiana średniej rocznej temperatury powierzchni Ziemi w Polsce, w latach 1950-2022, na podstawie pomiarów naziemnych.

Oś pozioma – lata. Oś pionowa – średnia temperatura powierzchni ziemi na terenie Polski. Linia ciągła – połączone linią średnie wartości temperatury w kolejnych latach. Linia przerywana – trend liniowy ustalony dla okresu objętego pomiarami. 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, raport “Klimat Polski 2022” (treść raportu

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości