Mapa pokazująca, jakie znaczenie dla globalnego klimatu miałyby działania polegające na sadzeniu drzew, zależnie od lokalizacji. Uwzględniono zarówno efekt chłodzący, związany z pochłanianiem dwutlenku węgla przez roślinność, jak i ogrzewający, wynikający ze zmiany albedo (zwiększenia ilości pochłanianego na określonym terenie promieniowania słonecznego). 

Kolory na mapie pokazują efekt wypadkowy, przeliczony na równoważnik (ekwiwalent) pochłoniętego dwutlenku węgla w tonach (megagramach) ekwiwalentu CO2 na hektar [MgCO2eha-1]. Dla ułatwienia porównania z innymi opracowaniami, skalę opisano także w jednostkach pochłoniętego ekwiwalentu węgla [MgCe ha-1]. Barwy pomarańczowe i czerwone oznaczają wypadkowy wpływ ocieplający, niebieskie – wypadkowy wpływ chłodzący.

Źródło: Hasler i in. (2024)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości