Wykres: Anomalie średniej temperatury powierzchni ziemi w Polsce (jej odchylenia od średniej z lat 1991-2020) na podstawie pomiarów naziemnych.

Anomalie średniej temperatury powierzchni ziemi w Polsce (jej odchylenia od średniej z lat 1991-2020) na podstawie pomiarów naziemnych.

Oś pozioma – lata. Oś pionowa – anomalie średniej rocznej temperatury (odchylenia od średniej z lat 1991-2020) powierzchni ziemi na terenie Polski. Czerwone słupki: wartości anomalii dla poszczególnych lat. Linia ciągła – seria wygładzona 10-letnim filtrem Gaussa. Czerwona liczba: wyznaczony dla całego okresu trend liniowy. 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości