Wzrost globalnej średniej temperatury od okresu 1850-1900 w zależności od skumulowanych emisji CO2 - zaobserwowany i w różnych scenariuszach przyszłych emisji. 

Wzrost globalnej średniej temperatury od okresu 1850-1900 w zależności od skumulowanych emisji CO2 – zaobserwowany i w różnych scenariuszach przyszłych emisji. 

Oś pozioma: skumulowane emisje CO2, czyli całkowita masa CO2 wyemitowanego od 1850 r. (GtCO2). Oś pionowa: wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi względem okresu 1850-1900. 

Cienka, czarna linia: dane historyczne (wynikające z obserwacji). Szary obszar z przecinającą go szarą linią pokazują oszacowane dotychczasowe ocieplenie wynikające z działalności człowieka. 

Kolorowe obszary pokazują zakres prawdopodobnych zmian temperatury powierzchni Ziemi w pięciu przykładowych scenariuszach emisji (SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 i SSP5-8.5), a grube, kolorowe linie wewnątrz tych obszarów pokazują mediany tych prognoz w okresie 2020–2050. 

Poziome słupki poniżej wykresu: skumulowane emisje CO2 w podziale na dotychczasowe (kolor szary) i wynikające z kolejnych scenariuszy emisji w przyszłości, do 2050. 

W prognozach użyto skumulowanych emisji CO2 z odpowiednich scenariuszy, a prognozowane globalne ocieplenie uwzględnia udział wszystkich wymuszeń antropogenicznych. 

Źródło: IPCC AR6 WG1 SPM, polskie tłumaczenie na stronie PAN

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości