Zestawienie trendów klimatycznych czynników ryzyka w Europie.  

Mapa: kolejne kolory wyznaczają kolejne obszary objęte analizą i ujęte w tabeli z trendami. 

Tabela:

 • trendy zmian klimatycznych czynników ryzyka
  • średniej temperatury, 
  • liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalną powyżej 35℃), 
  • całkowitych opadów, 
  • opadów intensywnych (maksymalnych dobowych sum opadów) 
  • susz (na podstawie ustandaryzowanego wskaźnika opadów i ewapotranspiracji na przestrzeni 6 miesięcy, SPEI-6)
 • w kolejnych obszarach (Europie Północnej, Zachodniej, Środkowo-wschodniej i Południowej), 
 • w okresach:
  • przeszłości (1952-2021) ,
  • przyszłości (2081-2100), w scenariuszu niskich – Nis. i wysokich – Wys. emisji gazów cieplarnianych, czyli odpowiednio SSP1-2.6 oraz SSP3-7.0.

Okres odniesienia: 1995-2014.

Źródło: European Climate Risk Assessment, 2024, EEA,  (na podstawie danych Copernicus Climate Change Service)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości