Wykres pokazujący poparcie Polaków dla różnych źródeł energii jako podstawy polskiego systemu energetycznego. Dane z badania CBOS dla Fundacji Pole dialogu, opracowane na potrzeby raportu “Nowy negacjonizm klimatyczny”. 

Badanie sondażowe przeprowadzone zostało przez CBOS w styczniu 2023 r. na liczącej 1034 ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej oraz liczącej 1090 próbie uzupełniającej z regionów górniczych.

Oś pozioma: proponowane w ankiecie źródła energii. Oś pionowa: poparcie dla poszczególnych propozycji.

Źródło: Sadura i in. (Fundacja Pole Dialogu), 2023: Nowy negacjonizm klimatyczny (licencja CC BY-NC-ND 4.0)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości