Mapa. Liczba miesięcy w roku, podczas których zapotrzebowanie na wodę przekracza jej dostępność, na podstawie danych z lat 1996-2005. 

Liczba miesięcy w roku, podczas których zapotrzebowanie na wodę przekracza jej dostępność, na podstawie danych z lat 1996-2005. 

Kolory na mapie pokazują liczbę miesięcy w roku, podczas których w poszczególnych lokalizacjach stosunek masy wody potrzebnej do masy wody dostępnej jest większy od 1 (wskaźnik water scarcity ma wartość powyżej 100%). Kolor biały oznacza obszary wyłączone z analizy. 

Źródło: IPCC AR6 WGII, rozdział 4 (na podstawie Mekonnen i Hoekstra (2016))

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości