Nadwyżka emisji, luka emisyjna, luka redukcyjna. Wykres pokazujący różne scenariusze emisji gazów cieplarnianych (przewidywane i pozwalające na zatrzymanie ocieplenia klimatu) oraz różnice pomiędzy nimi.

Na wykresie zestawiono różne scenariusze emisji gazów cieplarnianych 

  • przewidywane na podstawie dotychczas wdrożonych i zapowiedzianych polityk i rozwiązań, 
  • takie, które pozwoliłyby na zatrzymanie zmiany klimatu na wybranych poziomach ocieplenia względem czasów przedprzemysłowych,

oraz wskazano luki między nimi.  

Oś pionowa: globalne emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością człowieka (w gigatonach ekwiwalentu dwutlenku węgla). Oś pozioma: lata. 

Linia czarna: emisje gazów cieplarnianych zgodne z politykami obowiązującymi w roku 2010. Linia ciemnoniebieska: emisje gazów cieplarnianych przewidywane na podstawie obecnych polityk. Linia pomarańczowa: emisje gazów cieplarnianych w scenariuszu, w którym państwom świata udaje się zrealizować swoje dotychczasowe Krajowe Deklaracje Ograniczenia Emisji (ang. Nationally Determined Contributions, NDC). Linia czerwona: emisje gazów cieplarnianych w scenariuszu, w którym udaje się zrealizować także warunkowe deklaracje ograniczenia emisji. 

Niebieski obszar pokazuje ścieżki pozwalające na ograniczenie wzrostu temperatury do 2℃ z prawdopodobieństwem ok. 66%. Cienka niebieska linia: mediana. 

Żółty obszar pokazuje ścieżki pozwalające na ograniczenie wzrostu temperatury do 1,8℃ z prawdopodobieństwem ok. 66%. Cienka pomarańczowa linia: mediana. 

Zielony obszar pokazuje ścieżki pozwalające na ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5℃ z prawdopodobieństwem 66% do roku 2100 oraz przynajmniej 33% w ciągu 100 lat. Cienka linia zielona: mediana.

Liczby w pomarańczowych i czerwonych kółkach po prawej stronie wykresu pokazują, o jaką wielkość różnią się scenariusze emisji zgodne z dotychczasowymi zobowiązaniami i scenariusze pozwalające na zatrzymanie ocieplenia klimatu na wybranym poziomie. 

Źródło: Emissions Gap Report 2022.

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości