Granice planetarne Rockströma i stan ich przekroczenia w 2009 oraz 2023 r.

Porównanie stanu Ziemi według oszacowania z roku 2009 ( Rockström i in., 2009) i 2023 (Richardson i in., 2023).

Diagramy obejmują kluczowe dla sprawnego działania systemu ziemskiego sfery:

  • klimat,
  • integralność biosfery (podtrzymanie bioróżnorodności i wypełnianie dotychczasowych funkcji w systemie),
  • zmiany w ekosystemach lądowych,
  • zmiany w zasobach wody słodkiej (woda niebieska – woda w zbiornikach, rzekach itd., zielona – woda w roślinach, glebie),
  • cykle biogeochemiczne (obieg azotu i fosforu – ważnych substancji odżywczych dla roślin),
  • zakwaszenie oceanu,
  • zanieczyszczenie atmosfery aerozolem (drobnymi cząstkami o różnym składzie chemicznym),
  • stan warstwy ozonowej
  • obecność nowych substancji w środowisku.

Okrąg narysowany linią przerywaną pokazuje zakres zmian/zaburzeń, który nie powoduje zagrożenia dla działania systemu ziemskiego. Krawędzie zielonych i pomarańczowych cząstek pokazują, czy poszczególne granice planetarne zostały (wejście w strefę pomarańczową) czy nie zostały (strefa zielona) przekroczone, oraz jak daleko jesteśmy od poszczególnych granic.

Więcej na ten temat w podręczniku Klimatyczne ABC oraz 

Ilustracja na podstawie: Rockström i in., 2009, Richardson i in., 2023 oraz ilustracji Azote (Stockholm Resilience Centre, Stockholm University).

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości