Wykres średniej globalnej temperatury dzień po dniu,

Wykres średniej globalnej temperatury dzień po dniu, na podstawie pomiarów przetworzonych przez model Climate Forecast System NCEP. 

Kliknij, żeby zobaczyć aktualny wykres.

Oś pozioma: dni roku (oznaczono pierwsze dni kolejnych miesięcy). Oś pionowa: temperatura w stopniach Celsjusza. Gruba czarna linia: dane dla roku 2023. Linia pomarańczowa: dane dla roku 2022. Linie przerywane oznaczają średnią z lat 1979-2000  oraz zakres +-2 odchyleń standardowych. Cienkie szare linie – dane z innych lat objętych analizą.   

Źródło: Climate Reanalyser, na podstawie danych NCEP Climate Forecast System (CFS) version 2 i CFS Reanalysis 

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości