Wykres się nie wyświetla? Zobacz archiwalny.

Wykres średniej globalnej koncentracji metanu (CH4) miesiąc po miesiącu, dla ostatnich dekad. Dane pochodzą z naziemnych stacji pomiarowych (Cooperative Global Air Sampling Network). Więcej o metanie, więcej o pomiarach koncentracji gazów cieplarnianych.

Oś pozioma: lata, oś pionowa: koncentracja CH4 w powietrzu (ppm – parts per million, liczba cząsteczek CH4 w milionie cząsteczek gazów składających się na powietrze)

Czerwone punkty oznaczają wartości średnich miesięcznych. Czarna linia pokazuje dane, z których usunięto wpływ wahań koncentracji CH4 związanych z cyklem pór roku.

Źródło: Global Monitoring Laboratory, Earth System Research Laboratories NOAA (bezpośredni link).

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości