Wykres pokazujący równowagę pomiędzy ilością CO2 emitowanego w wyniku działalności człowieka oraz przybywającego w środowisku (górna i dolna część wykresu to w przybliżeniu odbicia lustrzane).

Oś pionowa: masa emitowanego / pojawiającego się CO2 w gigatonach (mld. ton) CO2. Oś pozioma: czas (lata). 

Panel górny: emisje CO2 związane z działalnością człowieka, w podziale na emisje ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu (pomniejszone o CO2 wiązane przez beton) (kolor szary) – oraz ze zmian użytkowania terenu (kolor beżowy). 

Panel dolny: przyrosty masy CO2 w oceanie (kolor ciemnoniebieski), ekosystemach lądowych (kolor zielony) i atmosferze (kolor niebieski).

Źródło: Global Carbon Project (bezpośredni link do wykresu) na podstawie danych opisanych w artykule Firedlingstein i in. (2022)

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości