Klimat Ziemi - ostatnie 60 mln. lat i projekcje na przyszłość.

Klimat Ziemi – ostatnie 60 mln. lat i projekcje na przyszłość.

Panel górny – odtworzona na podstawie danych paleoklimatycznych koncentracja CO2 w atmosferze i jej prognozy przy różnych scenariuszach przyszłych emisji gazów cieplarnianych (SSP1-2.6 – szybkie redukcje emisji, SSP2-4.5 umiarkowane redukcje emisji, SSP5-8.5 – dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych).

Panel dolny – odtworzona na podstawie danych paleoklimatycznych i prognozowana według różnych scenariuszy temperatura powierzchni Ziemi.

Skala pozioma – lata. Pierwsze 3 panele liczone od początku epoki przemysłowej wstecz (dla zobrazowania przeszłej zmienności klimatu), czwarty panel lata naszej ery dla zobrazowania obserwowanych zmian od roku 1850 do dziś (2020) oraz prognoz od roku 2020 do roku 2300.

Mapki – rozkład przeszłych o prognozowanych zmian temperatury globu względem okresu referencyjnego 1850-1900 w skali kolorów jak w dolnym prawym rogu wykresu.

Źródło: IPCC (2021), Wkład I Grupy Roboczej do VI Raportu IPCC, Streszczenie Techniczne, wykres 1  

W ramach akcji „Wykres na dziś” publikujemy wykresy i inne wizualizacje dotyczące zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas dane stanowić będą punkt wyjścia do szerokiej i opartej na faktach dyskusji na temat globalnego ocieplenia oraz możliwości jego ograniczenia. Akcję prowadzimy we współpracy z Komitetem ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz wszystkie wizualizacje.

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości