„Stacje meteorologiczne w Stanach Zjednoczonych umieszczone były w pobliżu wylotów urządzeń klimatyzacyjnych, w otoczeniu asfaltowych parkingów, na gorących dachach oraz w pobliżu chodników i budynków, które absorbują i emitują ciepło. 89% stacji nie wypełniało własnych standardów Narodowej Służby Meteorologicznej, zgodnie z którymi stacje powinny być oddalone o 30 metrów od jakichkolwiek sztucznych źródeł ciepła oraz obiektów emitujących/odbijających promieniowanie” (Watts 2009)

Wpływ lokalnych warunków występujących w pobliżu stacji pomiarowych na obserwowane zmiany temperatury jest minimalny. Na stacjach umiejscowionych prawidłowo i nieprawidłowo obserwuje się ten sam trend zmiany temperatury.

Nasłoneczniony dach z mrowiem urządzeń klimatyzacyjnych… Czy tu się prowadzi pomiary? Zdjęcie: Pedro2009, Dreamstime.com

Zrzeszona wokół strony internetowej surfacestations.org i krytyczna wobec pomiarów temperatury grupa ochotników z całych Stanów Zjednoczonych zajmuje się monitoringiem stacji meteorologicznych od 2007 roku . Po kontroli 1007 stanowisk pomiarowych stwierdzono, że ok. 90% z nich nie wypełnia kryteriów narzucanych przez amerykańską służbę meteorologiczną. Zdjęcia prezentowane na surfacestations.org pokazują urządzenia pomiarowe ustawione w pobliżu asfaltowych parkingów, wylotów systemów klimatyzacyjnych i innych obiektów mogących zaburzać pomiary temperatury. Takie rozmieszczenie stacji jest nieprawidłowe. Czy oznacza to, że obserwowany wzrost temperatur jest sztucznym efektem wywołanym błędnymi pomiarami wykonanymi w stacjach umiejscowionych w złych warunkach?

Nie. W rzeczywistości analizy wskazują, że w „złych” i „dobrych” lokalizacjach obserwuje się bardzo podobne trendy zmian temperatury w czasie. Na wykresie poniżej porównano dane ze stacji zidentyfikowanych przez surfacestations.org jako „dobre” oraz jako „złe”. Zauważmy, że obie linie mają zbliżony przebieg, a co więcej – dane ze stacji „dobrych” pokazują nawet szybszy wzrost temperatur!

: Średnie roczne odchylenia maksymalnych  i minimalnych  temperatur

Rysunek 1: Średnie roczne odchylenia maksymalnych (a) i minimalnych (b) temperatur od średniej wieloletniej dla „dobrych” (czarne linie) i „złych” (czerwone linie) miejsc pomiarowych. (Menne 2010).

Ochotnicy z surfacestations.org zasługują na uznanie za wskazanie i udokumentowanie problemów z usytuowania stacji pomiarowych amerykańskich służb meteorologicznych. Jednak zarówno „dobre” jak i „złe” stacje odnotowują ciągły wzrost temperatur, co świadczy o tym, że globalne ocieplenie nie jest skutkiem błędów pomiarowych. Wzrost temperatury pokazują także pomiary satelitarne, pomiary na powierzchni oceanów oraz w głębinach oceanicznych.

Więcej: Historyczne pomiary temperatur są niewiarygodne, Czy obserwowane ocieplenie to efekt miejskiej wyspy ciepła?

Aleksandra Kardaś na podstawie Skeptical Science, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości