V raport IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu) to niezwykle obszerny dokument, podsumowujący wyniki badań prowadzonych przez naukowców z całego świata.

Podobnie jak poprzednie raporty, obejmuje trzy tomy:
I – Fizyczne podstawy zmiany klimatu (The Physical Science Basis),
II – Skutki, podatność i adaptacja do zmiany klimatu (Impacts, Adaptation, and Vulnerability),
III – Ograniczenie zmiany klimatu (Mitigation of Climate Change).

Jak łatwo się domyślić, jako pierwszy powstaje raport I grupy roboczej. Stanowi on punkt wyjścia dla prac grupy II i III oraz dość uniwersalne źródło wiedzy o zmianie klimatu – jej wskaźnikach, przyczynach i możliwym dalszym rozwoju wypadków. Ponieważ nie każdego interesują wszystkie niuanse problemu, najważniejsze wnioski zbierane są w skróconym „Podsumowaniu dla Decydentów”.

Streszczenie 5 raportu IPCC

Członkowie redakcji i Rady Naukowej portalu Nauka o Klimacie podjęli wysiłek przetłumaczenia tego podsumowania na język polski.

Prace właśnie został zakończone, a przygotowane przez nas streszczenie V raportu IPCC w języku polskim znalazło się na stronie IPCC. Zapraszamy też do zapoznania się z krótkim, 1,5-stronnicowym dokumentem zawierającym najważniejsze stwierdzenia ze streszczenia.

guzik ściągania pliku

Opublikowano: 27 listopada 2015

Zasady komentowania na Nauka o klimacie

Nasza strona służy popularyzacji nauki. Chętnie odpowiadamy na pytania, ale nie akceptujemy spamu i dezinformacji.