Wzrost temperatur powoduje, że tropikalne ekosystemy pochłaniają coraz mniej dwutlenku węgla – takie są wyniki ostatnich badań międzynarodowej grupy naukowców kierowanej przez doktora Weile Wanga z Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii (Wang i in. 2013).

Często mówi się o tym, że rośliny, pochłaniając dwutlenek węgla, mogą uchronić nas przed zgubnymi skutkami emisji gazów cieplarnianych. Okazuje się jednak, że przynajmniej w przypadku ekosystemów tropikalnych nie można na nie liczyć. Jak sprawdziła ostatnio międzynarodowa grupa naukowców kierowana przez doktora Weile’a Wanga, gdy temperatury rosną, tropikalne ekosystemy tracą swoje zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla, a stają się wręcz źródłem jego emisji.

Zdjęcie przedstawia scenerię lasu tropikalnego - pnie drzew i zielony gąszcz paproci.
Rysunek 1: W skomplikowanym tropikalnym ekosystemie stale zachodzi nie tylko fotosynteza ale także rozkład szczątków organicznych. Zdjęcie: Robyn Mackenzie, Dreamstime.com

Jest to skutkiem występujących jednocześnie zjawisk: spadku ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy i wzrostu jego emisji z podłoża w wyniku przyspieszenia rozkładu zalegających tam szczątków organicznych. Z analiz wynika, że już przy wzroście temperatur przy powierzchni Ziemi o 1°C, wzrost emisji CO2 związany z reakcją środowiska naturalnego w tropikach będzie porównywalny z 1/3 emisji związanych z naszą gospodarką (spalaniem paliw kopalnych i wylesianiem).

Wyniki uzyskane przez dr Wanga i jego współpracowników potwierdzają hipotezę, zgodnie z którą ocieplenie klimatu powodować będzie przyśpieszenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze źródeł naturalnych. Co więcej, pokazują, że w tropikach zmiany temperatury mogą odgrywać w tym procesie większą rolę niż zmiany w występowaniu opadów .

By zbadać mechanizmy łączące poziomy CO2 ze wzrostem temperatur, naukowcy skorzystali z możliwości wirtualnego laboratorium NEX (NASA Earth Exchange), pozwalającego na dostęp do licznych zbiorów danych obserwacyjnych i prowadzenie obliczeń za pomocą superkomputera. W ramach swojej pracy, przeanalizowali wyniki obserwacji koncentracji dwutlenku węgla i temperatur powietrza z lat 1959-2011 oraz globalnych modeli występowania roślinności. Dane z ponad pięćdziesięciu lat stanowiły dobrą podstawę do zaobserwowania korelacji między zjawiskami, a integrujące obszerną wiedzę biologiczną i klimatologiczną modele pomogły wykazać, co jest skutkiem, a co przyczyną.

Jak podkreśla reprezentujący NEX naukowiec, Rama Nemani, „Ten projekt naprawdę pokazał, jak istotne dla zrozumienia procesów rządzących naszą planetą są długoterminowe obserwacje. Wnioski oparte na krótszych seriach pomiarowych mogłyby być mylne.” Okresowo może zdarzyć się, że związek pomiędzy temperaturą a emisjami CO2 przez środowisko zostanie zachwiany – np. w wyniku erupcji wulkanicznej lub innego zdarzenia silnie oddziałującego na klimat. Jednak w ciągu kilku lat związek ten znów staje się widoczny.

Josep G. Canadell, współautor artykułu opisującego te badania, mówi: „Wiemy na pewno, że w związku z postępującą globalną zmianą klimatu w rejonach tropikalnych nastąpi ocieplenie. To oznacza, że uwalnianie dwutlenku węgla przez tropikalne ekosystemy będzie z dużym prawdopodobieństwem przyśpieszać.”

Aleksandra Kardaś na podstawie: Climate Change NewsVariations in atmospheric CO2 growth rates coupled with tropical temperature, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości